Think-thank M-peeria orijentisan je na:

 • razvoj i unapređenje kapaciteta i potencijala različitih društvenih grupa, organizacija, institucija, kompanija i pojedinaca,
 • razvoj, sprovođenje i praćenje javnih politika,
 • zalaganje za aktivno učešće u društvu i održivi razvoj demokratskih zajednica.

Sta i kako radimo?

 • Diversifikovano podizanje kapaciteta civilnog i korporativnog sektora
 • Razvoj i izvođenje kratkoročnih i dugoročnih treninga za grupe i pojedince
 • Facilitacija i moderacija svih formata (interna, eksterna, sastanci, konferencije, skupovi..)
 • Organizacija strateškog i operativnog planiranja
 • Kompletna organizacija događaja ili pojedinačnih aspekata
 • Pisanje projekata, procena i modifikovanje projektnih predloga (lokalni, regionalni, međunarodni, partnerstva)
 • Multisektorsko prikupljanje sredstava
 • Izrada i revizija predloga praktičnih politika, analiza, evaluacija, akcionih planova, strategija
 • Sprovodjenje kvalitativnih i kvantitativnih istrazivanja u drustvenim naukama
 • Praćenje i procena realizacije aktivnosti, ciljeva i učinkovitosti
 • Izgradnja timova
 • Dugoročni razvoj organizacija i pojedinaca, uključujući mentorstvo i koučing
 • Obezbeđivanje specifične ekspertize i ljudskih resursa- iz baze eksperata i saradnika Empirije
 • Zastupanje i strateške komunikacije

U fokusu: novi mediji, kreativne industrije, digitalna agenda, evrointegracije i usklađivanje standarda,  preduzetništvo, omladinska politika

Rasprostranjenost delovanja – kreiranja i realizacije aktivnosti:

 • Region Zapadnog Balkana i širi EU kontekst
 • Rad sa akterima od lokalnog do međunarodnog nivoa

Mogućnost saradnje sa M-peerijom kao partnerskom organizacijom na specifičnim projektima